شرکت کیمیا نوین
سبد خرید
سبد خرید خالی است

تجهیزات آزمایشگاهی

لامل 18*18 mm

۳۸,۵۰۰ تومان

لامل 22*22 mm

۳۹,۵۰۰ تومان

لامل 24*24 mm

۳۹,۵۰۰ تومان

لامل 32*24 mm

۹۳,۵۰۰ تومان

لامل 50*24 mm

۵۸,۵۰۰ تومان