سبد خرید
سبد خرید خالی است

تجهیزات آزمایشگاهی

پوآر پیپت

۳۳,۶۰۰ تومان

لامل 18*18 mm

۳۸,۵۰۰ تومان

لامل 22*22 mm

۳۹,۵۰۰ تومان

لامل 24*24 mm

۳۹,۵۰۰ تومان

لامل 32*24 mm

۹۳,۵۰۰ تومان